Mr Huỳnh Kế Tú – GĐ Điều hành

Địa chỉ: Hacom Galacity, 66 Lê Thánh Tôn, Thanh Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận.

Số điện thoại: 0917 695 555

Email: tuhuynh@daxanhtt.com